תעודות ואישורים

רשיון יצרן משרד הבריאות
אישור מערכת ניהול איכות
מערכת ניהול בטיחות המזון
אישור תנאי יצור נאותים
תעודת כשרות
אישור מכירת חמץ